małe IMG_9782

Stoi za nami ponad 10 lat doświadczenia w świadczeniu usług prawnych.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, klientów indywidualnych, fundacji i stowarzyszeń.

Zespół Kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawnymi, aplikanci radcowscy oraz prawnicy, z których cześć jest także przeszkolonymi mediatorami.

Korzyści jakie uzyskacie Państwo współpracując z naszą Kancelarią:

IMG_5372

 • zyskacie rzetelnego, terminowego i doświadczonego partnera
 • współpracę opartą na jasnych zasadach
 • różne możliwości rozwiązania zleconej sprawy, z przedstawieniem mocnych i słabych stron każdego z rozwiązań i ze wskazaniem najkorzystniejszego
 • bieżące informacje o stanie i przebiegu zleconych spraw
 • usługi świadczone także w Państwa siedzibie
 • dzięki profesjonalnemu podejściu do rozwiązywania konfliktów, utrzymanie dobrych relacji z klientami
 • rozwiązanie pojawiających się konfliktów wewnątrz Państwa przedsiębiorstwa w drodze mediacji
 • efektywnie prowadzone negocjacje
 • skuteczniejszą windykacje należności
 • pomoc w ustalaniu majątku dłużników
 • oszczędność czasu i pieniędzy dzięki alternatywnym metodom rozwiązywania sporów
 • doświadczonych pełnomocników procesowych
 • dokumenty, umowy, pisma procesowe zredagowane w sposób zabezpieczający Państwa interesy.

Wybrane usługi jakie dotychczas świadczyliśmy dla Klientów

mediacje

 • udzielaliśmy porad prawnych z różnych dziedzin prawa
 • analizowaliśmy, opiniowaliśmy i sporządzaliśmy wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne występujące w obrocie gospodarczym (m.in umowy sprzedaży, developerskie, najmu, dzierżawy, leasingu, budowlane, z zakresu IT itp)
 • przygotowywaliśmy wszelkiego rodzaju pisma procesowe
 • udzielaliśmy pomocy w zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego
 • przygotowywaliśmy projekty Regulaminów, Procedur, Instrukcji, Wytycznych, Uchwał, Zarządzeń itp
 • obsługiwaliśmy organy spółek w tym posiedzenia zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników
 • świadczyliśmy usługi związane z obsługą wpisów w KRS
 • przygotowywaliśmy opracowania zawierające analizę prawną nieruchomości
 • dokonywaliśmy audytu prawnego podmiotów gospodarczych
 • reprezentowaliśmy klientów przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi, mediacyjnymi jak również przed organami administracji publicznej, przed organami egzekucyjnymi oraz organami ścigania
 • przyjmowaliśmy zlecenia windykacji należności
 • doradzaliśmy zarówno spółkom leasingowym jak i przedsiębiorcom korzystającym z leasingu