Pomoc prawna zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz spadkowego.

 

Radca Prawny Agata Maksjan-Wójcik, Mediator. Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
wymagają:

dużej wiedzy, doświadczenia jak i wrażliwości
ze strony prawnika udzielającego pomocy prawnej
*
umiejętności spojrzenia na problem, z perspektywy osoby,
która się z tym problemem zmaga
*
takiej atmosfery podczas konsultacji,
która pozwoli osobie szukającej wsparcia,
na swobodne przedstawienie problemu
i wyrażenie swoich oczekiwań

Doskonale to rozumiem.

Sprawy związane ze stosunkami rodzinnymi są sprawami delikatnymi, które często dla stron, wiążą się z dużymi emocjami. Skutki podejmowanych decyzji, dotykają najczęściej wszystkich członków rodziny, w związku z tym są to jedne z najtrudniejszych spraw. Dlatego tak ważne jest podejmowanie racjonalnych i przemyślanych działań.

Jako radca prawny w zakresie prawa rodzinnego, staram się być przede wszystkim mediatorem, który pomoże rozwiązać konflikt, poza sądem. Uważam, że w sprawach rodzinnych rozstrzygnięcia sądowe, powinny być ostatecznością. Wiele konfliktów rodzinnych można rozwiązać na drodze polubownej. Czasem jednak konflikt jest trwały i eskaluje, co sprawia, że rozstrzygnięcie sądowe staje się koniecznością. Wówczas reprezentuje moich klientów w postępowaniach sądowych. 

Kancelarię Radcy Prawnego Agata Maksjan – Wójcik prowadzę od ponad 15 lat w Warszawie. Jest to miejsce kryjące troski i tajemnice moich klientów.
Za każdą sprawą stoi konkretny człowiek i jego często trudna historia.
Dlatego każda sprawa jest ważna, wyjątkowa,
wymagająca indywidualnego podejścia.

Czego możesz się spodziewać
podczas pierwszej konsultacji

 

Różni klienci mają różne potrzeby i oczekiwania, dlatego przede wszystkim słucham. Najpierw poświęcam czas na wysłuchanie Ciebie, opowiadasz mi o problemie z którym się zmagasz, następnie analizujemy Twoją sytuację, omawiamy dostępne opcje i związane z tym koszty. 

Czas konsultacji uzależniony jest od Twoich potrzeb. Zazwyczaj konsultacja trwa 1 ha.

Konsultacja jest płatna. Pobieram opłaty ponieważ utrzymuje się ze świadczenia usług prawnych, opłacam podatki, wypłacam wynagrodzenie współpracownikom a także ponoszę koszty związane z funkcjonowaniem Kancelarii. Koszt takiej godzinnej konsultacji to 150 zł.

Możesz się ze mną spotkać w siedzibie Kancelarii w Warszawie ale także możemy się umówić na wideokonferencję, co pozwoli Ci uzyskać pomoc prawną bez wychodzenia z domu. Jeżeli wolisz, możesz mi opisać swój problem mailem lub skorzystać z formularza umieszczonego tutaj .  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o świadczeniu pomocy prawnej online zapraszam Cię do zakładki Pomoc prawna – on-line lub jeżeli wolisz, to napisz do mnie a wyjaśnię Ci jak wygląda pomoc prawna świadczona zdalnie. 

Pierwsza konsultacja to także spotkanie powitalne. Możesz, mnie lepiej poznać, ocenić moją wiedzę ale także sprawdzić,  czy odpowiada Ci moje podejście do Ciebie, do Twoich problemów, czy akceptujesz proponowane przeze mnie rozwiązania. To pozwoli Ci podjąć decyzję czy chcesz kontynuować ze mną współpracę.

Pamiętaj że obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, a więc wszystkie informacje, które mi przekażesz są i pozostaną ściśle poufne. 

Jeżeli poza konsultacją, będziesz potrzebować dalszej pomocy prawnej, z góry ustalimy koszty związane z moim wynagrodzeniem za świadczone usługi prawne. Dzięki temu, że wynagrodzenie jest z góry ustalone i akceptowane przez Ciebie, nie zaskoczy Cię ono w toku realizacji zleconej mi sprawy, co więcej nie ulegnie zmianie. 

 


Jeżeli potrzebujesz pomocy radcy prawnego z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
lub spadkowego

Zapraszam do kontaktu 


W czym pomagam:

***
sprawach majątkowych małżeńskich: 

w podziale majątku wspólnego, zniesieniu wspólności majątkowej, ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, kwestiach związanych ze zwrotem wydatków i nakładów na majątek osobisty albo dotyczących zarządu majątkiem wspólnym, w uzyskaniu zezwolenia na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu lub też w pozbawieniu małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, ograniczeniu czy wyłączeniu odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka i innych.

***
w sprawach alimentacyjnych

uzyskaniu, podwyższeniu lub obniżeniu alimentów (dotyczy alimentów na dzieci  jak i małżonka), uchyleniu obowiązku alimentacyjnego, zwrotu niesłusznie zapłaconych alimentów, przygotowaniu umowy alimentacyjnej, skierowaniu wniosku o egzekucję alimentów i innych.

***
w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów

przyznaniu, ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej, powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ustaleniu kontaktów rodziców z dzieckiem, ustaleniu kontaktów dziadków z wnukami, zakazu osobistej styczności z dzieckiem i innych.

***
w innych sprawach

dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka, zezwolenia na rozporządzanie majątkiem dziecka, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa, o uznanie dziecka, dotyczących opieki i kurateli, o ubezwłasnowolnienie i innych
 


Jestem po to, aby Ci pomóc.

Potrzebujesz pomocy prawnej albo masz pytania co do zakresu świadczonych usług?

Przyjdź do mojej kancelarii radcy prawnego w Warszawie, lub