Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik
Pomoc prawna zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

 

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
wymagają:

dużej wiedzy, jak i wrażliwości
ze strony prawnika udzielającego pomocy prawnej
*
umiejętności spojrzenia na problem, z perspektywy osoby,
która się z tym problemem zmaga
*
takiej atmosfery podczas rozmowy,
która pozwoli osobie szukającej wsparcia
na swobodne przedstawienie problemu
i wyrażenie swoich oczekiwań

 

Doskonale to rozumiem.

Kancelarię Radcy Prawnego Agata Maksjan – Wójcik prowadzę od ponad 15 lat. Jest to miejsce kryjące troski i tajemnice moich klientów.

Za każdą sprawą stoi konkretny człowiek i jego często trudna historia.

Dlatego każda sprawa jest ważna, wyjątkowa,

wymagająca indywidualnego podejścia.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Zapraszam do kontaktu 

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik
to przestrzeń. w której możesz się ze mną spotkać
i porozmawiać o problemach,
w których potrzebujesz pomocy prawnej

Napisz lub zadzwoń 503-002-777

Udzielam pomocy prawnej także online 

 


Prawo rodzinne i opiekuńcze
– mogę Ci pomóc w:


sprawach majątkowych małżeńskich:  
(np. w podziale majątku wspólnego, zniesieniu wspólności majątkowej,
ustaleniu nierównych udziałów w majątku wspólnym, itp.)
***
uzyskaniu, podwyższeniu lub obniżeniu alimentów,
w uchyleniu obowiązku alimentacyjnego
(dotyczy alimentów na dzieci  jak i małżonka)
***
przyznaniu, ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej
***
sprawach dotyczących rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka
lub zezwolenia na rozporządzanie majątkiem dziecka
***
uregulowaniu kontaktów z dzieckiem  
***
ustaleniu, zaprzeczeniu ojcostwa lub macierzyństwa
***
ubezwłasnowolnieniu częściowym lub całkowitym
***
sprawach związanych z opieką, kuratelą, adopcją


Potrzebujesz pomocy prawnej:
w sprawach majątkowych małżeńskich, alimentacyjnych
a może dotyczących władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli
a może w sprawie o ubezwłasnowolnienie?
Jestem po to, aby Ci pomóc.