Zastępstwo procesowe i alternatywne metody rozwiązywania sporów

Zastępstwo procesowe

 

Potrzebujesz pełnomocnika procesowego?

Mogę Cię reprezentować przed
sądami powszechnymi we wszystkich instancjach,
w tym przed Sądem Najwyższym
oraz przed organami egzekucyjnymi

Mam duże, ponad 15-letnie doświadczenie procesowe

 


Decydując się na udzielenie mi pełnomocnictwa do reprezentowania Ciebie

w konkretnym postępowaniu sądowym,

możesz liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie prawne w zleconej sprawie


Masz jakieś pytania?
Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz


Zastępstwo pozasądowePotrzebujesz wparcia prawnego
poza sądem lub organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne?

Mogę Cię reprezentować przed instytucjami, organami samorządowymi,
osobami prawnymi i innymi podmiotami

Zapraszam do kontaktu


Mediacje

Znalazłeś się w sytuacji konfliktowej?


Szukasz alternatywnych do postępowania sądowego
metod rozwiązania sporu?


Spróbuj mediacji. 

Mogę Ci zaoferować mediacje w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracy


Co to są mediacje?

“Mediacja to rozmowa stron, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu
i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu.
Porozumienie mediacyjne wyprawowane przez strony w obecności mediatora
jest akceptowalne i satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu.
Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia
poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery,
jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań,
jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu”.
(Definicja pochodzi ze strony internetowej Polskiego Centrum Mediacji)

 


Zalety Mediacji

W większości krajów na świecie
mediacja jest uznaną i powszechną metodą rozwiązywania sporów między ludźmi.
Również w Polsce nabiera ona coraz większego praktycznego znaczenia.
***
W mediacji ostateczne porozumienie jest wypracowane przez strony konfliktu (sporu),
a nie stanowi rozstrzygnięcia arbitra czy sędziego,
dlatego jest ono akceptowane i uznawane przez strony.
Stronom dużo łatwiej jest zaakceptować rozwiązanie,
które same wypracowały niż rozwiązanie narzucone im przez innych np sąd
***
W mediacji nie ma zwycięzców ani pokonanych.
***
Mediacja jest postępowaniem tańszym i szybszym niż postępowanie sądowe.
***
Mediacja jest efektywnym narzędziem zarządzania komunikacją wewnętrzną w organizacji.
***
Poddając zaistniały konflikt zewnętrzny (czy to z dłużnikami, kontrahentami)
czy wewnętrzny (pomiędzy działami, pracownikami, pracownikiem a przełożonym) mediacji
możesz:

wypracować własne,
nie narzucone przez nikogo rozwiązanie sytuacji konfliktowej
porozmawiać o problemach i konfliktach w przyjaznej atmosferze,
sprzyjającej swobodnym wypowiedziom stron oraz rozładowaniu emocji,
wypracować ugodę, która po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej
uniknąć przeprowadzania postępowania dowodowego
znacząco ograniczyć koszty
zaoszczędzić czas : czas mediacji może być ograniczy do jednego posiedzenia
zapewnić  sobie dyskrecje – postępowanie mediacyjne jest całkowicie poufne

***
Nieudana mediacja
nie odbiera późniejszej możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 


Mediacja jest pomocna we wszystkich sporach między ludźmi.
Może być prowadzona ze skierowania sądu, jak również w sprawach prywatnych,
na zgodny wniosek stron, które znalazły się w sytuacji konfliktowej.
Mediacja ma wiele zalet, dlatego warto ją rozważyć.


Rozważasz mediacje cywilne, gospodarcze, albo pracownicze?


Chcesz wiedzieć więcej ?

Pomagam także online