Zajmujemy się kompleksową windykacją należności, począwszy od monitoringu należności, poprzez windykacje przed-sądową aż do postępowania sądowego i nadzoru na postępowaniem egzekucyjnym. W trakcie postępowania windykacyjnego i sądowego ustalamy majątek dłużników, w tym zarejestrowane na dłużnika pojazdy mechaniczne czy stanowiące własność dłużnika nieruchomości. Dzięki temu, że efektywnie wykorzystujemy czas toczącego się postępowania sądowego na aktywnie poszukiwanie majątku dłużników przed uzyskaniem tytułu wykonawczego oraz dzięki współpracy ze sprawdzonymi komornikami, których prace na bieżąco monitorujemy, znacząco zwiększamy szanse na szybkie i sprawne poprowadzenie postępowania egzekucyjnego. W razie konieczności składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karnych.

Naszym Klientom oferujemy w szczególności:

IMG_9820

 1. monitoring należności
 2. negocjacje z dłużnikiem
 3. restrukturyzacje zobowiązań
 4. windykacje przed-sądową
 5. dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i egzekucyjnej
 6. składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i reprezentowanie klientów w postępowaniach przygotowawczych i karnych
 7. reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowym i naprawczym
 8. reprezentowanie klientów w postępowaniu zabezpieczającym
 9. ustalanie majątku dłużników
 10. opracowywanie Procedur monitoringu i windykacji należności
 11. prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu windykacji należności i poszukiwania majątku
 12. na życzenie Klienta podejmujemy inne działania jak:
 • zmierzające do uzyskania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika,
 • dochodzimy roszczeń od członków zarządu
 • zmierzające do wpisania dłużników do rejestrów dłużników niewypłacalnych itp.
 • zmierzające do uznania dokonanych przez dłużnika czynności za bezskuteczne wobec wierzyciela
 • sporządzamy lub opiniujemy projekty umów dotyczące zmiany wierzyciela lub dłużnika
 • współpracujemy z organami ścigania w przypadku popełnienia przez nieuczciwych klientów przestępstw
 • wytaczamy powództwa przeciw-egzekucyjne
 • składamy zażalenia, skargi na czynności komornika
 • oferujemy mediacje z dłużnikami (ugoda zawarta przed mediatorem po zatwierdzeniu jej przez sąd ma moc ugody sądowej a po nadaniu jej klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy)

Raport z podjętych czynności:
Na żądanie Klienta składamy szczegółowy raport z podjętych czynności windykacyjnych.