Windykacja należności

Wzrost ściągalności przeterminowanych zobowiązań – czy to możliwe?

 

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik
Windykacja należności – wiedza, doświadczenie i profesjonalizm.

Jeżeli szukasz wyspecjalizowanej w windykacji należności Kancelarii
dobrze trafiłeś.

***

Dzięki połączeniu wiedzy prawniczej,
20-letniego doświadczenia w windykacji należności
oraz wiedzy i doświadczenia z alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
mogę  Ci zaoferować przemyślaną i profesjonalną windykację
przeterminowanych wierzytelności

***

Zdobyte umiejętności podczas  prowadzenia negocjacji i mediacji
wykorzystuje także przy windykacji należności,
dzięki temu u wielu klientów
doprowadziłam do
znacznego wzrostu ściągalności
przeterminowanych zobowiązań

***

Windykacja należności nie musi oznaczać
utraty dobrych relacji z klientami, którzy opóźniają się
ze spłatą zobowiązań

***

Mam doświadczenie w windykacji miękkiej i twardej
przed-sądowej i sądowej,
także w windykacji wierzytelności masowych.

***

Jako radca prawny reprezentowałam klientów w setkach spraw sądowych,
których przedmiotem było odzyskanie wierzytelności.
Reprezentowałam klientów w drobnych sprawach o zapłatę,
jak i tych dużych o wartości przedmiotu sporu
ponad 6 mln złotych, z pozytywnym rozstrzygnięciem dla klientów

***

Mam doświadczenie w poszukiwaniu
majątku dłużników, co zwiększa skuteczność prowadzonych postępowań
windykacyjnych i egzekucyjnych.

Masz problem z kontrahentami,

którzy opóźniają się lub unikają spłaty zobowiązań ?

Szukasz wyspecjalizowanej w windykacji zobowiązań Kancelarii?

Chcesz zoptymalizować proces windykacji w swoim przedsiębiorstwie

albo też poprawić ściągalność przeterminowanych należności?

Zapraszam do współpracy 


Pomoc prawna online

mail: kancelaria@maksjan.pl

tel. +48 503-002-777

 


Windykacja należności – co oferuję?

monitoring należności 
*
negocjacje z dłużnikiem
*
restrukturyzacje zobowiązań
*
windykacje przed-sądową
*
dochodzenie roszczeń na drodze sądowej ale także i egzekucyjnej
*
skargi na czynności komornika ale także
powództwa przeciw-egzekucyjne
*
składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
reprezentowanie klientów w postępowaniach przygotowawczych i karnych
*
ale także reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowym i naprawczym
*
pomoc w ustalaniu majątku dłużników
*
opracowywanie Procedur monitoringu i windykacji należności
*
prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu windykacji należności
*
inne działania jak przykładowo:
dochodzenie roszczeń od członków zarządu,
doprowadzenie do wpisania dłużników do rejestrów dłużników niewypłacalnych,
zmierzające do uznania dokonanych przez dłużnika czynności
za bezskuteczne wobec wierzyciela


Masz problem z dłużnikami ?

Napisz


Przydatne linki:

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Portal Bankrut