Windykacja

Windykacja należności jest jedną ze specjalizacji Kancelarii Radcy Prawnego Agata Maksjan – Wójcik.  Kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności oferujemy począwszy od 2005 r. Naszymi klientami w zakresie windykacji byli m.in przedsiębiorcy z branży finansowej (pożyczkowej, leasingowej),  rent a car  czy chociażby ubezpieczeniowej. Zajmujemy się windykacją  począwszy od monitoringu należności, poprzez windykacje przed-sądową aż do postępowania sądowego i nadzoru na postępowaniem egzekucyjnym. Mamy duże doświadczenie także w windykacji wierzytelności masowych.

Wykonujemy powierzone nam zadania skutecznie, terminowo i z zachowaniem najwyższej staranności. Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy indywidualnie. 

Z wybranymi referencjami można zapoznać się pod tym linkiem.

Masz problem z kontrahentami, którzy opóźniają się lub unikają spłaty zobowiązań ? Szukasz wyspecjalizowanej w windykacji zobowiązań Kancelarii? Chcesz zoptymalizować proces windykacji w swoim przedsiębiorstwie albo też też poprawić ściągalność przeterminowanych należności?

Zapraszamy do współpracy 

Formularz kontaktowy 

mail: kancelaria@maksjan.pl tel. +48 503-002-777
Windykacja należności - Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik
Windykacja należności – Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik

Windykacja należności – Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik – co oferujemy:

 • monitoring należności 
 • negocjacje z dłużnikiem
 • restrukturyzacje zobowiązań
 • windykacje przed-sądową
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej ale także i egzekucyjnej
 • skargi na czynności komornika ale także
 • powództwa przeciw-egzekucyjne
 • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jak również
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przygotowawczych i karnych ale także reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowym i naprawczym oraz
 • pomoc w ustalaniu majątku dłużników
 • opracowywanie Procedur monitoringu i windykacji należności ale także
 • prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu windykacji należności 
 • inne działania jak przykładowo: dochodzenie roszczeń od członków zarządu, doprowadzenie do wpisania dłużników do rejestrów dłużników niewypłacalnych, zmierzające do uznania dokonanych przez dłużnika czynności za bezskuteczne wobec wierzyciela

Windykacja należności – negocjacje z dłużnikiem

Wykorzystując techniki komunikacji, negocjacji i mediacji, Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik oferuje usługę polegającą na podjęciu negocjacji z dłużnikiem (także bezpośrednich), mających na celu m.in. dobrowolną spłatę przez dłużnika zadłużenia, terminowe regulowanie przez dłużnika bieżących i przyszłych zobowiązań, ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika oraz jego majątku.

Raport z podjętych czynności

W zależności od oczekiwań, na koniec każdego miesiąca lub/i na każde żądanie klienta,  Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik składa szczegółowy raport z podjętych czynności windykacyjnych, informując tym samym o etapie na jakim jest sprawa oraz szansach wyegzekwowania należności.

 

Rejestr dłużników niewypłacalnych: rejestr dłużników niewypłacalnych