Ochrona rodziny w polskim porządku prawnym.

Rodzina jest podstawową komórką społeczną występującą na przestrzeni dziejów we wszystkich znanych typach społeczeństw. Odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu osobowości człowieka. To właśnie rodzina wprowadza młodego człowieka w dorosłe życie. …