Kancelaria zapewnia klientom w szczególności:

IMG_9796

  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych: cywilnych, gospodarczych, pracy, rodzinnych itp
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających, w tym podejmuje działania zmierzające do ustalenia majątku dłużników
  • reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych i mediacyjnych
  • przygotowuje wszelkiego rodzaju pisma procesowe