Nieruchomości pomoc prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik - kompleksowa pomoc prawna związana z nieruchomościami.

Nieruchomości – pomoc prawna

Kancelaria oferuje w szczególności:

 • pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości ale także
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc w ustanawianiu prawnych zabezpieczeń jak również
 • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym m.in z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi
 • przygotowywanie projektów umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości
 • opiniowanie umów w tym także umów developerskich itp
 • reprezentowanie przed organami administracji w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, nadzoru budowlanego, itp.
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów o roboty budowlane, umów developerskich
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń w związku z niewywiązaniem się lub nienależytym wywiązaniem z umów o roboty budowlane
 • wsparcie w negocjacjach
 • pomoc prawna podwykonawcom w zakresie dochodzenia wierzytelności od inwestorów,
 • mediacje

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu +48 503-002-777 albo pod adresem mailowym kancelaria@maksjan.pl  jak również za pośrednictwem formularza

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010710733

Ustawa o ochronie praw lokatorów