Warto pomagać

 

Jest wiele osób potrzebujących pomocy i wsparcia, a ja od zawsze chciałam pomagać. 
Dlatego zaangażowałam się w działalność Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono.

***
Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
uruchomiła Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono.
Sprawy do ośrodka kierowane są wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych: bezpośrednio przez biura nieodpłatnej pomocy prawnej,
instytucje społeczne i rzecznicze,
organizacje pozarządowe oraz kliniki prawa.

***

Pomocy prawnej w ramach ww. Ośrodka, udzielają radcy prawni oraz aplikanci radcowscy działający pod nadzorem radcy prawnego.
Pomoc prawna osobom potrzebującym w ramach ww. Ośrodka jest udzielana bezpłatnie.

Radcowski Ośrodek Pomocy Pro Bono
wspiera działania szeregu organizacji pozarządowych, w tym:

 

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,

Fundacji „Nasz Wybór” prowadząca Dom Ukraiński w Warszawie,

Stowarzyszenia „Mali bracia Ubogich”,

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,

Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”,

Fundacji Centrum Praw Kobiet,

Fundacji „Polskie Forum Migracyjne”,

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej,

Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca;

Fundacji TUS,

La Strada – Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu,

Polskiego Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego,

Kampanii Przeciwko Homofobii,

Rzecznika Praw Obywatelskich,

Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

Związku Repatriantów RP,

UNHCR w Polsce,

Komitetu Ochrony Praw Dziecka.