Długi – jak poradzić sobie z zadłużeniem.

Masz problemy ze spłatą długów? Potrzebujesz pomocy prawnej w wyjściu z zadłużenia, w opracowaniu strategii oddłużenia?

Mam długi – to chyba normalne.

Dług powstaje wtedy, kiedy nie oddajemy na czas tego, co pożyczyliśmy. W Wikipedii znajdziemy następująca definicja długu „Dług w sensie ekonomicznym oznacza niespełniony przez dłużnika na rzecz wierzyciela obowiązek pewnego świadczenia w formie pieniężnej lub rzeczowej w określonym czasie”. Zatem dług może dotyczyć niezwróconych na czas pieniędzy, ale także książki, wiertarki, płyty czy parasolki itp.

Bardzo często spotykam na swojej drodze (nie tylko zawodowej) osoby, które mają długi. Często słyszę, od nich, że w dzisiejszych czasach długi są przecież normalne. Dziś prawie wszyscy żyją na kredyt. Bardzo łatwo zaciągamy zobowiązania, ale szybko okazuje się, że z trudem je dźwigamy. Zaciągnięty kredyt czy pożyczka staje się „kulą u nogi”. Pojawiają się problemy ze spłatą. Coraz częściej odbieramy telefony od wierzycieli. Kilka razy w tygodniu otrzymujemy SMS z przypomnieniem o konieczności zapłaty. Coraz częściej w naszych skrzynkach pocztowych znajdujemy wezwania do zapłaty. Odwiedzają nas windykatorzy. Potem okazuje się, że zostaliśmy wpisani do Krajowego Rejestru Długów (KRD) albo Rejestru Dłużników BIG. Wreszcie umowy kredytowe lub pożyczkowe są nam wypowiadane. Wzrasta oprocentowanie, naliczane są dodatkowe opłaty. Z naszymi wierzycielami spotykamy się w sądzie, a wkrótce komornicy zajmują nasz majątek. Szybko okazuje się też, że zamiast pożyczonej kwoty wraz z odsetkami, musimy spłacić dodatkowe koszty. Są to koszty windykacji, sądowe, zastępstwa procesowego, egzekucji komorniczej, zastępstwa procesowego w egzekucji. Wierzyciele naliczają odsetki za opóźnienie zarówno od kwoty głównej, jak i zasądzonej tytułem zwrotu kosztów procesu. Zamiast cieszyć się wolnością finansową, ciężko pracujemy, aby spłacić długi, do tego żyjemy w nieustannym stresie.

Dług to pieniądz niewolników

Kiedyś przeczytałam, że „dług to pieniądz niewolników”. Jeżeli pożyczamy od kogoś pieniądze, to się od niego uzależniamy. Tracimy w pewnym sensie swobodę, niezależność, możliwość decydowania o sobie. Tak wiele razy słyszałam od osób, które zaciągnęły pożyczki czy kredyty: „nie mogę teraz zmienić pracy, bo mam kredyt”, albo „nie mogę wyjechać na urlop” itp. Ciężko pracujemy, aby spłacić dług.

Mam ponad 20-letnie doświadczenie w dochodzeniu wierzytelności. Wiem, że często za każdym długiem, stoją konkretne trudne historie. Zawsze z uwagą słucham każdej z nich. Staram się pomóc osobom zadłużonym wyjść z kryzysu. Często nie jest to jednak łatwe. Wielokrotnie zdarza się, że dłużnicy wpadli w spiralę zadłużenia. Stracili wiarę w to, że naprawdę mogą wyjść z długów. Żyją w dużym stresie. Sprawom dotyczącym zadłużenia, towarzyszą duże emocje. Osoby zadłużone nie są wystarczająco zdeterminowane, aby wyjść z długów. Wymaga to bowiem wysiłku, zmiany stylu życia, rezygnacji z wydatków, które nie są konieczne itp. Często też osoby zadłużone nie wiedzą, jak naprawdę wygląda ich sytuacja finansowa.

Czy wiesz…..

 1. Jakie są realne koszty zaciągniętych przez Ciebie kredytów, pożyczek?
 2. Ile na Tobie zarabia kredytodawca czy pożyczkodawca? 
 3. Czy wiesz ile dokładnie, komu i jakie kwoty musisz oddać?

Niezwykle często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie wiążą się z tym koszty. Kiedy z moimi klientami analizuje poszczególne umowy i przyglądam się wszystkim kosztom, są nimi zdziwieni. 

Nie wiedzą, ile dokładnie mają długów. Jaka jest w sumie wysokość zaciągniętych przez nich zobowiązań. Często osoby zadłużone nie wiedzą nawet, na jakim etapie są poszczególne sprawy. Czy zostało do nich wysłane wezwanie do zapłaty, czy może umowa kredytu została wypowiedziana? Nie rzadko okazuje się, że sprawa jest już na etapie sądowym. 

Co robisz, gdy masz długi?

Co robisz, kiedy pojawiają się problemy finansowe? Zawierasz kolejną umowę kredytu lub pożyczki? Negocjujesz spłatę zadłużenia? Unikasz kontaktu z wierzycielem? A może składasz deklaracje płatnicze, których nie spełniasz?

Jeżeli pożyczyłeś, masz obowiązek oddać.

Jeżeli ktoś Ci coś  pożyczył, ma prawo to odzyskać.  

Jeżeli poręczyłeś za kogoś dług, musisz liczyć się z tym, że będziesz zobowiązany do zapłaty zamiast niego.  

Dług nie znika. Dług nie umiera. Dług jest dziedziczny. Wierzyciel nie zrezygnuje z dochodzenia od Ciebie swojej wierzytelności.  Unikanie kontaktu z wierzycielami czy składanie deklaracji bez pokrycia – nie jest rozwiązaniem.

“Co się odwlecze to nie uciecze”. Jeśli nie podejmiesz właściwych działań, w odpowiednim czasie, może okazać się, że koszty, jakie przyjdzie Ci zapłacić później, będą znacznie wyższe a szanse na polubowne wyjście z zadłużenia zostaną zaprzepaszczone. Pogorszysz jedynie swoją sytuacje.

Dlatego:

 • Nie czekaj ani nie unikaj kontaktu z wierzycielami. 
 • Nigdy się nie poddawaj. 
 • Nie rezygnuj z podejmowania działań, które pomogą Ci poradzić sobie z długiem.
 • Działaj.

Jak poradzić sobie z długiem? Jak wyjść z zadłużenia?

Kiedy pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań, nie czekaj, ale zacznij działać.

 1. W pierwszej kolejności zobacz, w jakiej jesteś sytuacji.
 2. Sprawdź ile masz długów, w jakiej instytucji oraz w jakiej wysokości. Ustal też, na jakim etapie są poszczególne umowy.
 3. Sprawdź, czy konkretny dług jest należny. Czy kwota, której domaga się wierzyciel jest wymagalna, czy nie jest zawyżona albo przedawniona?
 4. Spisz wszystkie swoje długi. Spisz, jakie raty i komu jesteś zobowiązany zapłacić. Jaka jest wysokość raty kapitałowej, a jaka odsetkowej. Jakie jest oprocentowanie poszczególnych kredytów czy pożyczek. Jakie są wszystkie koszty związane z zawarciem umowy. Jakie są terminy spłat.
 5. Przyjrzyj się, jaki masz majątek. Czym dysponujesz. Jakie masz możliwości spłaty. Jeżeli Ty tego nie zrobisz, zrobi to na wniosek Twojego wierzyciela komornik.
 6. Zweryfikuj swoje wydatki. Sprawdź, czy możesz je ograniczyć. Z czego jesteś w stanie zrezygnować. Zmień dotychczasowy styl życia.
 7. Pozyskaj dodatkowe źródło dochodu? Jeśli możesz podejmij dodatkową prace, zlecenie?
 8. Poszukaj rady. Zwróć się po pomoc do kogoś, kto może Ci doradzić w znalezieniu rozwiązania Twojej trudnej sytuacji.
 9. Przygotuj pisemny, realny plan spłaty swoich zobowiązań.
 10. Nie unikaj wierzycieli. Bądź z nimi w stałym kontakcie. Kontaktując się z wierzycielami, bądź do tej rozmowy przygotowany. Nie składaj deklaracji bez pokrycia, bo staniesz się niewiarygodny dla wierzycieli. Negocjuj. Wierzyciel będzie chciał wiedzieć, kiedy i ile jesteś w stanie wpłacić. Jeżeli zadeklarujesz wpłatę – wpłać. Wierzyciel może Cię też np. zapytać, czy jesteś w stanie ustanowić dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu. Bądź na to pytanie przygotowany. Wielu wierzycieli jest gotowych negocjować.
 11. Czasami jedynym rozwiązaniem trudnej sytuacji finansowej, jest ogłoszenie upadłości. Stracisz swój majątek, ale będziesz miał możliwość rozpocząć na nowo, bez komorników, wierzycieli, windykatorów.

 

Najważniejsze w wyjściu z zadłużenia jest nie zaciąganie nowych długów. One tylko na chwile Ci pomogą, w rzeczywistości jedynie pogorszą Twoją sytuacje. Zaciąganie kolejnych długów nie jest lekarstwem na trudną sytuacje finansową.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej w:

wyjściu z zadłużenia,

opracowaniu strategii oddłużenia,

restrukturyzacji zobowiązań,

negocjacjach z wierzycielami

ogłoszeniu upadłości,

 sądzie lub u komornika

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, w czym mogę Ci pomóc, zapraszam do zapoznania się z usługami oferowanymi przez Kancelarię. Kliknij poniższy link: