Jeżeli planujesz w najbliższym czasie nabyć pojazd firmowy, nowe maszyny lub sprzęt komputerowy, z całą pewnością warto, abyś rozważył leasing. Dzięki temu nie musisz dysponować znaczną ilością środków, a wskazane powyżej ruchomości będzie Ci kupić znacznie prościej. Czym zatem jest leasing i dlaczego warto z niego korzystać? Dowiesz się poniżej. 

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z najbardziej popularnych form finansowania zakupów dla przedsiębiorców. Polega ona na tym, że przedsiębiorca, będący leasingobiorcą, zawiera umowę z leasingodawcą (najczęściej bankiem), na podstawie której ten drugi nabywa daną ruchomość od osoby trzeciej i oddaje ją do użytkowania leasingobiorcy na warunkach określonych w umowie. Za udostępnienie rzeczy leasingobiorca uiszcza na rzecz leasingodawcy comiesięczny czynsz. Nie musi jednak zapłacić za rzecz z góry i jednorazowo całej kwoty, co z pewnością jest korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy nie dysponują tak znacznymi środkami pieniężnymi. 

W praktyce najczęściej leasingobiorca zobowiązany jest wpłacić także tzw. wkład własny, który odpowiada niewielkiej części wartości leasingowanej rzeczy. Warto także zaznaczyć, że przez cały okres trwania umowy leasingu, leasingodawca (finansujący) pozostaje właścicielem leasingowanego przedmiotu. Dopiero po upływie okresu leasingu, korzystający może, choć nie musi, wykupić ten przedmiot na własność (wówczas wartość wykupu to zazwyczaj dość niewielka kwota).

Co można wziąć w leasing?

Najczęściej przedmiotem leasingu są pojazdy, jednak warto wiedzieć, że w leasing można wziąć także inne przedmioty, takie jak:

  • maszyny niezbędne do funkcjonowania zakładu, 
  • sprzęt komputerowy, 
  • niezbędne wyposażenie przedsiębiorstwa (np. w przypadku lekarzy, stomatologów czy weterynarzy). 

Wiele osób myśli również, że za pomocą leasingu można finansować jedynie rzeczy zupełnie nowe. Nie jest to jednak prawda, bowiem rzeczy używane również mogą być przedmiotem leasingu, przy czym wówczas finansujący zazwyczaj zawierają umowy na nieco innych warunkach, np. wskazują, że pojazd używany nie może być starszy niż 5 lat. 

W związku z powyższym zawierając umowę leasingu każdorazowo warto skontaktować się z radcą prawnym, który przeanalizuje umowę, jaka ma być zawarta, sprawdzi, jakie zagrożenia mogą w związku z nią wyniknąć dla przedsiębiorcy, a także wytłumaczy Ci wszystkie aspekty, jakie budzą Twoje wątpliwości. 

Dlaczego warto korzystać z leasingu?

Leasing jest często bardzo korzystnym rozwiązaniem. Przede wszystkim pozwala on zakupić kosztowny sprzęt, przy jednoczesnym minimalnym zaangażowaniu własnych środków przedsiębiorcy. Dzięki temu zachowuje się płynność finansową oraz nie wstrzymuje się rozwoju czy modernizacji firmy.

Ponadto rozwiązanie to jest doskonałe dla nowych, dopiero wchodzących na rynek przedsiębiorstw, które nie dysponują znacznym kapitałem, niezbędnym do rozpoczęcia działalności. W takiej sytuacji znacznie łatwiej jest uzyskać finansowanie w formie leasingu, niż w formie kredytu, do którego niezbędna jest odpowiednia zdolność kredytowa. Ponadto procedury związane z uzyskaniem leasingu są znacznie mniej skomplikowane, gdyż leasingodawcy zazwyczaj nie wymagają załatwienia aż tylu formalności, jak ma to miejsce w przypadku kredytu. 

Warto także zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której płacimy za sprzęt w comiesięcznych ratach leasingu, to zarabiają one same na siebie na bieżąco. Nadto za pomocą leasingu można zoptymalizować płacone przez przedsiębiorcę podatki, bowiem do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć zazwyczaj raty leasingu czy inne wydatki operacyjne (w zależności od rodzaju leasingu). 

Nie każdy wie także, że finansując zakupy za pomocą leasingu, można uzyskać dodatkowe zniżki, np. u dealerów samochodowych. Ponadto koszty przeglądu czy ubezpieczenia mogą być doliczane do rat leasingu, dzięki czemu nie trzeba ich uiszczać jednorazowo. 

Niezależnie od powyższego, przed zawarciem umowy leasingu warto nie tylko skorzystać z pomocy radcy prawnego, ale także porównać oferty leasingobiorców. Dzięki temu nie tylko nie będziesz obawiał się o kruczki prawne, zawarte w Twojej umowie, ale także będziesz miał pewność, że wybrałeś najkorzystniejszą z ofert dostępnych na rynku.