Prawo pracy

Prawo pracy dla pracowników i pracodawców

 

Doradzam zarówno pracownikom jak i pracodawcom
we wszystkich sprawach związanych z prawem pracy

***

Od  20 lat świadczę kompleksową pomoc prawną

***

Mam też doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy.


Jak i w czym konkretnie pomagam?

 

udzielam porad prawnych

***
sporządzam opinie prawne

***

przygotowuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy oraz inne dokumenty
dotyczące stosunku pracy, w tym w szczególności:
umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji,
umowy powierzenia mienia itp.

***

przygotowuje i opiniuje wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne dotyczące
świadczenia usług, w tym w szczególności:
umowy zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług, o współpracy itp.

***

sporządzam i opiniuje wszelkiego rodzaju regulacje wewnątrzzakładowe
np. Regulaminy Pracy, Wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.

***

udzielam wszelkiej pomocy prawnej w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
w tym: przy zwolnieniach indywidualnych i grupowych

***

mam bardzo duże doświadczenie procesowe
reprezentuje zarówno pracodawców jak i pracowników przed sądami pracy

***

oferuje alternatywne metody rozwiązywania konfliktów
takie jak negocjacje czy mediacje pracownicze

***

dzięki współpracy ze specjalistami z zakresu bhp i p. poż
oferuje kompleksową pomoc w zakresie bhp i p. poż
dowiedz się więcej


Sama przez wiele lat byłam pracownikiem

ale także i zarządzałam zespołem podległych mi pracowników,

tworzyłam od podstaw Dział Prawny czy Dział Windykacji

dlatego dobrze znam

znam punkt widzenia i interesu zarówno pracodawcy jak i pracownika


Masz pytania albo problem z zakresu prawa pracy?
A może masz wątpliwości czy mogę Ci pomóc
rozwiązać problem związany z prawem pracy?
po prostu

 

Napisz do mniePrzydatne linki:

Państwowa Inspekcja Pracy