Kancelaria w szczególności:

cropped-gabinet.jpg

  • oferuje kompleksową pomoc prawną  w sprawach dotyczących weksli
  • dochodzi roszczeń z weksli w tym na drodze postępowań sądowych
  • udziela pomocy prawnej w wypełnieniu weksli in blanco i sporządzaniu deklaracji wekslowych