Kancelaria oferuje w szczególności kompleksową pomoc prawną w tym zastępstwo procesowe w sprawach:

IMG_9783

 • o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami,
 • dotyczących majątkowych umów małżeńskich
 • alimentacyjnych,
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • związanych z władzą rodzicielską,
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • o ustalenie ojcostwa
 • dotyczących egzekucji kontaktów z dzieckiem
 • o przysposobienie
 • o ustalenie nierówności udziałów
 • o ustalenie rozdzielności majątkowej

Współpracownicy kancelarii są również przeszkolonymi mediatorami w sprawach cywilnych dlatego też kancelaria oferuje m.in mediacje w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków, roszczeń alimentacyjnych itp.