Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa pracy w tym w szczególności:

IMG_5374

 • reprezentuje pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych
 • udziela pomocy prawnej w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę;
 • udziela pomocy prawnej w sprawach o zapłatę
 • udziela pomocy prawnej w sprawach dotyczących mobbingu, nierównego traktowania
 • udziela pomocy prawnej w sprawach dotyczących zakazu konkurencji
 • udziela pomocy prawnej w spawach dotyczących kar porządkowych
 • udziela pomocy prawnej w spawach dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników
 • sporządza lub opiniuje projekty wszelkiego rodzaju Regulaminów, Wytycznych, Instrukcji itp
 • udziela pomocy prawnej w sprawach związanych z BHP, współpracując w tym celu ze specjalistami zajmującymi się bezpieczeństwem i higieną pracy, przeprowadzającymi szkolenia BHP, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
 • prowadzi bieżącą obsługę w zakresie prawa pracy
 • prowadzi negocjacje z pracownikami, pracodawcami, związkami zawodowymi

Współpracujący z Kancelarią prawnicy są także przeszkolonymi mediatorami, dzięki czemu Kancelaria oferuje mediacje w sprawach związanych z prawem pracy jako alternatywną metodę rozwiązywania zaistniałego konfliktu.

Mediacja ma wiele zalet m.in pozwala zminimalizować koszty postępowania, znacząco skrócić czas potrzebny na rozwiązanie zaistniałego konfliktu, znacznie zminimalizować stres związany z zaistniałym konfliktem, zachować poufność, niejednokrotnie wypracować porozumienie, które jest satysfakcjonujące dla obu stron. Mediacja służy także budowaniu dobrych relacji w przedsiębiorstwie, organizacji czy urzędzie, usprawnia komunikacje, może służyć jako efektywne narzędzie w zarządzaniu komunikacją i konfliktem w firmie.