Od 2005r. Kancelaria prowadzi stałą lub doraźną obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorców z różnych branż, udzielając im pomocy prawnej w formie każdorazowo dostosowanej do ich potrzeb.

IMG_9781Poza stałą lub doraźną obsługą prawną Kancelaria oferuje pomoc prawną m.in:

  • przy tworzeniu spółek prawa handlowego, ich rejestracji, przekształcaniu, łączeniu, likwidacji
  • przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju projektów umów, statutów, regulaminów, procedur, wytycznych, instrukcji i innych aktów wewnętrznych
  • przy obsłudze organów wewnętrznych spółek: w tym posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników
  • związaną z KRS
  • przy negocjacjach
  • w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych
  • przy windykacji należności
  • przy sporządzaniu projektów umów, ugód, porozumień, przy ich interpretacji
  • przy restrukturyzacji zobowiązań
  • przy likwodacji, upadłości