Kancelaria oferuje w szczególności:

IMG_5372

 • pomoc prawną przy nabyciu nieruchomości
 • analizę stanu prawnego nieruchomości,
 • przygotowywanie lub opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, pomoc w ustanawianiu prawnych zabezpieczeń
 • przygotowywanie projektów umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości
 • pomoc Klientom w negocjacjach, w tym m.in z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi
 • opiniowanie umów w tym także umów developerskich itp
 • reprezentowanie przed organami administracji w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, nadzoru budowlanego, itp.
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów o roboty budowlane
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń w związku z niewywiązaniem się lub nienależytym wywiązaniem z umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w negocjacjach
 • pomoc prawna podwykonawcom w zakresie dochodzenia wierzytelności od inwestorów,
 • mediacje