Kancelaria w szczególności:

IMG_5366

udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, sporządza i opiniuje umowy, przygotowuje pisma procesowe, reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi oraz przed organami administracji i innymi instytucjami, oferuje alternatywne metody rozwiązywania sporów takie jak negocjacje czy mediacje, prowadzi windykacje należności, oferuje szkolenia z różnych dziedzin prawa, prowadzi stałą obsługę firm, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w takich dziedzinach prawa jak:

Naszymi stałymi klientami są m.in:

  • firmy leasingowe,  budowlane, informatyczne, transportowe, handlowe
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • stowarzyszenia