IMG_5370

Forma współpracy w zakresie obsługi prawnej, uzgadniana jest z Klientem indywidualnie i jest uzależniona od jego potrzeb.

Obok współpracy opartej na stałej umowie, przyjmujemy jednorazowe zlecenie na prowadzenie lub przygotowanie poszczególnych spraw, udzielamy porad i konsultacji prawnych, sporządzamy opinie prawne.

Każda sprawa jest inna, dlatego do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i wyceniamy ją biorąc pod uwagę stopień jej skomplikowania i niezbędny nakład pracy.

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi może przybrać formę wynagrodzenia ryczałtowego, określonego stałą stawką miesięczną w umowie albo być ustalane doraźnie biorąc pod uwagę stopień trudności przedstawionego problemu oraz nakład pracy Kancelarii.