Kancelaria Radcy Prawnego Agaty Maksjan, dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z dziedziny m.in. finansów i rachunkowości, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia swoim klientom m.in:

z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej:

IMG_9781

 • pomoc w porównaniu ofert kredytowych i leasingowych, adekwatnie do potrzeb i kondycji finansowej firmy,
 • pomoc w wyborze alternatywnych źródeł finansowania inwestycji,
 • pomoc w negocjacjach warunków umów kredytowych i leasingowych,
 • analizy sprawozdań finansowych,
 • analizy kosztowe,
 • sporządzanie biznes planów,
 • sporządzanie programów naprawczych,
 • finansowy audyt wewnętrzny,
 • pomoc w weryfikowaniu wiarygodności kontrahentów,
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, kursowym, płynności, operacyjnym.

z dziedziny bhp i p.poż.:

 • monitorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych firmy,
 • pomoc w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w ustalaniu zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie BHP,
 • prowadzenie dokumentacji dochodzeń powypadkowych,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup zawodowych,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad, przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego,