Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik, dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z dziedziny m.in. finansów i rachunkowości, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia swoim klientom m.in:

z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej:

 • pomoc w porównaniu ofert kredytowych, leasingowych adekwatnie do potrzeb i kondycji finansowej firmy
 • pomoc w wyborze alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
 • pomoc w negocjacjach warunków umów kredytowych, leasingowych itp
 • analizy sprawozdań finansowych
 • analizy kosztowe
 • sporządzanie biznes planów
 • sporządzanie programów naprawczych
 • finansowy audyt wewnętrzny
 • pomoc w weryfikowaniu wiarygodności kontrahentów
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, kursowym, płynności, operacyjnym

z dziedziny bhp i p.poż:

 • monitorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych firmy
 • pomoc w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w ustalaniu zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie BHP
 • prowadzenie dokumentacji dochodzeń powypadkowych
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup zawodowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad, przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego