Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik, dzięki bliskiej współpracy ze specjalistami z dziedziny m.in. finansów i rachunkowości, ubezpieczeń, bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia swoim klientom m.in:

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik – Współpracuje ze specjalistami z dziedziny rachunkowości zarządczej oraz z dziedziny bhp i p.poż

z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej:

 • pomoc w porównaniu ofert kredytowych, leasingowych adekwatnie do potrzeb i kondycji finansowej firmy ale także
 • wsparcie w wyborze alternatywnych źródeł finansowania inwestycji jak również
 • pomoc w negocjacjach warunków umów kredytowych, leasingowych itp ale również
 • analizy sprawozdań finansowych oraz
 • analizy kosztowe
 • sporządzanie biznes planów ale i
 • sporządzanie programów naprawczych
 • finansowy audyt wewnętrzny jak również
 • pomoc w weryfikowaniu wiarygodności kontrahentów ale i 
 • pomoc w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, kursowym, płynności, operacyjnym

Nasi współpracownicy są członkami Stowarzyszenia księgowych w Polsce.

z dziedziny bhp i p.poż:

 • monitorowanie warunków pracy i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach organizacyjnych firmy ale także
 • pomoc w opracowaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc w ustalaniu zadań kierowników jednostek i komórek organizacyjnych w zakresie BHP 
 • prowadzenie dokumentacji dochodzeń powypadkowych jak również
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla wszystkich grup zawodowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad, przepisów oraz norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego

Potrzebujesz wsparcia z dziedziny finansów  lub rachunkowości albo ubezpieczeń lub też bezpieczeństwa i higieny pracy? 

Zapraszamy do kontaktu

lub skorzystania z pomocy prawnej online: kliknij pomoc prawna online