IMG_5372Kancelaria wykorzystując m.in. techniki komunikacji, negocjacji i mediacji , podchodząc indywidualnie do każdego dłużnika, oferuje Państwu podjęcie działań zmierzających do polubownego wyegzekwowania od dłużnika zobowiązań na etapie przed-sądowym oraz do przygotowania wszelkiej dokumentacji niezbędnej do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

Kancelaria wykorzystując ponad 14-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną postępowań sądowych w celu uzyskania tytułu wykonawczego.

W toku postępowania sądowego przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, reprezentujemy klienta na ewentualnych rozprawach. Mamy wieloletnie doświadczenie procesowe, w tym w postępowaniach cywilnych i gospodarczych i to zarówno w postępowaniach uproszczonych, nakazowych, upominawczych jak i przekazanych do postępowania zwykłego.