IMG_5360

Zarówno w trakcie postępowania windykacyjnego jak i po skierowaniu sprawy na drogę sądową, Kancelaria podejmuje działania mające na celu ustalenie majątku dłużnika, w tym wierzytelności, należących do dłużnika nieruchomości oraz zarejestrowanych na dłużnika pojazdów mechanicznych, tak aby postępowanie egzekucyjne prowadzone było sprawnie i aby zwiększyć jego skuteczność.

Dzięki temu, że w trakcie postępowania sądowego Kancelaria efektywnie wykorzystuje czas na ustalenie aktualnego majątku dłużnika, we wniosku o wszczęcie egzekucji wskazuje konkretne składniki majątku, z którego komornik może prowadzić egzekucje nie tracąc czasu na poszukiwanie majątku.