IMG_5360

Kancelaria wykorzystując ponad 14-letnie doświadczenie w windykacji należności m.in. opracowuje warunki restrukturyzacji zobowiązań, przygotowuje wszelkie niezbędne dokumenty związane z restrukturyzowanymi transakcjami, w tym projekty aneksów, ugód czy porozumień, podejmuje działania zmierzające do uznania przez dłużnika długu, podejmuje także działania zmierzające do uzyskania przez wierzyciela dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności.