małe IMG_9791

W zależności od Państwa oczekiwań, na koniec każdego miesiąca lub/i na każde żądanie Państwa żądanie, Kancelaria składa szczegółowy raport z podjętych czynności, informując jednocześnie o etapie na jakim jest sprawa oraz szansach wyegzekwowania należności.

W przedłożonym przez Kancelarię raporcie zamieszczamy m.in. informacje o każdej podjętej przez Kancelarię czynności, terminie jej podjęcia oraz dokonanych ustaleniach.

Niezależnie od przekazanego raportu, skan każdego przygotowanego przez Kancelarie dokumentu, jak również skan każdego otrzymanego przez Kancelarie dokumentu na Państwa żądanie jest do Państwa przesyłany niezwłocznie po jego otrzymaniu lub sporządzeniu, dzięki czemu na bieżąco uzyskuje Państwo informacje o zleconych sprawach, jesteście w posiadaniu wszystkich wiążących się ze sprawą dokumentów, jak i zyskuje Państwo  informacje kiedy i jakie czynności zostały podjęte przez  kancelarie w zleconych jej sprawach.