IMG_9791

W przypadku podejrzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa lub wykroczenia, Kancelaria oferuje Państwu kompleksową obsługę prawną, począwszy od złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, po reprezentowanie klienta w toczącym się postępowaniu.

Mamy doświadczenie w sprawach dotyczących przywłaszczenia mienia, wyłudzenia, fałszowania dokumentów, działania na szkodę wierzyciela, niezgłoszenia upadłości itp.