IMG_5363

Kancelaria  wykorzystując techniki komunikacji, negocjacji i mediacji oferuje Państwu usługę polegającą na podjęciu negocjacji z dłużnikiem (także bezpośrednich) mających na celu m.in. dobrowolną spłatę przez dłużnika zadłużenia, terminowe regulowanie przez dłużnika bieżących i przyszłych zobowiązań, ustalenie rzeczywistej sytuacji finansowej dłużnika oraz jego majątku.