IMG_5365

Kancelaria oferuje Państwu usługę polegającą na nadzorowaniu płatności Państwa klientów celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach i zminimalizowania ryzyka niewypłacalności Państwa klientów, poprzez podejmowanie działań w sposób nie naruszający podstawowych relacji z klientami.

Monitorując należności czuwamy nad spływem należności zgodnie z terminami płatności, przypominamy o zbliżających się terminach płatności a w przypadku opóźnień stosujemy łagodne formy windykacji.