Najem pojazdów (rent a car, CarSharing, pojazd zastępczy) – kompleksowa pomoc prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik / Kompleksowa pomoc związana z najmem, carsharingiem. Wieloletnie doświadczenie.

Jedną ze specjalizacji mojej Kancelarii jest kompleksowa pomoc prawna związana z najmem pojazdów. Bez względu na to czy świadczysz usługi najmu czy też korzystasz z takich usług, jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, moja oferta jest skierowana do Ciebie. 

Mam wieloletnie doświadczenie w obsłudze firm z branży rent a car czy CarSharing. Współpracowałam również z ubezpieczycielami, nie tylko w zakresie likwidacji szkód ale także najmu pojazdów zastępczych. 

Tak więc jeżeli:

 • planujesz zawrzeć umowę najmu pojazdu lub też zawarłeś już taką umowę (bez względu na to czy jest to najem -długo, -średnio czy krótkoterminowy) albo
 • korzystasz lub  korzystałeś z CarSharingu lub też
 • został Ci przyznany pojazd zastępczy albo ubezpieczyciel odmówił pokrycia kosztów pojazdu zastępczego

i w związku z tym potrzebujesz pomocy prawnej lub też szukasz wyspecjalizowanej Kancelarii – zapraszam do kontaktu.

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Maksjan-Wójcik - kompleksowa pomoc prawna dotycząca najmu pojazdu, carsharing, pojazdu zastępczego.

Najem pojazdów – jak pomagam:

 • udzielając porad prawnych ale także
 • sporządzając opinię prawne oraz
 • wspierając w negocjacjach przy zawieraniu umowy najmu albo
 • reprezentując w postępowaniu sądowym czy egzekucyjnym
 • wspierając w przygotowaniu sprzeciwów od nakazów zapłaty
 • przygotowując analizy prawne dokumentacji związanej z najmem, w tym także wzorów umów najmu, regulaminów, protokołów wydania i odbioru przedmiotu najmu, wzorów innych dokumentów związanych z najmem oraz
 • tworząc i opiniując projekty regulacji wewnętrznych
 • windykując należności zarówno na drodze przedsądowej jak i sądowej, (w tym wierzytelności masowe), 
 • dochodząc roszczeń od ubezpieczycieli 
 • doradzając przy restrukturyzacji zadłużenia ale także i w restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej
 • w sporządzaniu odwołań od decyzji ubezpieczycieli jak również w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli, w tym z tytułu odszkodowań za uszkodzenie pojazdu, w związku z najmem pojazdu zastępczego, roszczeń z OC sprawcy szkody itp.
 • interpretując zapisy umów najmu i Regulaminów w tym przykładowo w zakresie zasadności obciążenia karami umownymi i innymi opłatami
 • innych

Przedstaw mi swój problem.

Po zapoznaniu się ze sprawą, przedstawię Ci możliwe rozwiązania prawne i zaproponuje najkorzystniejsze.


Wybrane referencje

Najem samochodu, rent a car, CarSharing, najem pojazdu zastępczego - referencje.
 

Ciekawy artykuł na temat CarSharingu

CarSharing a pojazd zastępczy