Leasing – Kompleksowa pomoc prawna 

Leasing nie ma dla mnie tajemnic. Jedną ze specjalizacji Kancelarii jest oferowanie kompleksowej pomocy prawnej w związku z leasingiem. Mam ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze transakcji leasingowych. Pomagam zarówno na etapie przedsądowym jak i w toku postępowania sądowego i egzekucyjnego. Obsługuje przedsiębiorców oferujących usługi leasingowe jak i korzystających z takich usług.

Masz problem z leasingiem? Szukasz pomocy prawnej lub wyspecjalizowanej Kancelarii prawnej? Potrzebujesz wsparcia w związku z wypowiedzeniem umowy, lub pomocy w jej rozliczeniu? A może otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla? Być może sąd doręczył Ci odpis nakazu zapłaty i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu sprzeciwu lub zarzutów? Może szukasz Kancelarii, która będzie Cię reprezentowała w toczącym się postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym?

Zapraszam Cię do zapoznania się z ofertą.


Mam nadzieję, że znajdziesz tu wszystkie informacje, których potrzebujesz. Jeżeli nie, to serdecznie zapraszam do kontaktu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Kancelarii lub o tym czego możesz się spodziewać zwracając się do mnie po pomoc prawną, a może chcesz wiedzieć jak wygląda spotkanie w Kancelarii lub jak przygotować się do pierwszego spotkania ze mną, zapraszam do zakładki O MNIE. 


W czym pomagam?

 • dochodzeniu roszczeń od dostawców przedmiotów leasingu z tytułu rękojmi i gwarancji, jak również

 • windykacji należności od korzystających niewywiązujących się w sposób należyty z zawartych umów, ale także

 • sporach z przedsiębiorstwami leasingowymi ale i w dochodzeniu roszczeń od ubezpieczycieli przedmiotów leasingu ale i

 • restrukturyzacji umów  ale także i w restrukturyzacji zobowiązań jak również w przypadku niewypłacalności

 • sporządzeniu, zaopiniowaniu projektów wszelkich umów, ugód, porozumień i aneksów związanych z transakcjami leasingowymi jak i

 • zgłoszeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i we współpracy z organami ścigania, w przypadku popełnienia przestępstw mających związek z transakcjami leasingowymi ale i

 • innych – poniżej dowiesz się więcej

Leasing – kompleksowa pomoc prawna

dla Korzystających

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i planujesz zawarcie umowy leasingu lub jesteś Korzystającym (leasingobiorcą) i:

 • nie wiesz czy przedstawiona Ci oferta leasingowa jest korzystna, czy jest adekwatna do Twoich potrzeb i kondycji finansowej Twojej firmy albo
 • masz problem z przedmiotem leasingu lub z dostawcą tego przedmiotu albo potrzebujesz wsparcia w negocjacjach z dostawcą lub też chcesz zweryfikować czy przedmiot leasingu nie ma wad prawnych, albo też okaże się że przedmiot ten ma wady i potrzebujesz pomocy w dochodzeniu od dostawcy  roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji 
 • potrzebujesz wsparcia przy analizie i interpretacji umowy lub Ogólnych Warunków Umowy Leasingu
 • przedmiot leasingu nie został Ci wydany, po spełnieniu przez Ciebie warunków określonych w umowie, lub nie jest on zgodny z umową,
 • przedmiot leasingu został utracony (zniszczony, skradziony itp.) albo
 • potrzebujesz pomocy w rozliczeniu transakcji leasingowej po wygaśnięciu umowy lub w przypadku jej rozwiązania albo w przypadku odstąpienia przez finansującego od umowy z dostawcą przedmiotu 
 • masz problem z ubezpieczycielem przedmiotu leasingu
 • masz problemy finansowe i potrzebujesz pomocy w restrukturyzacji transakcji leasingowej, w negocjacjach z finansującym,
 • finansujący wypowiedział Ci umowę albo uzupełnił weksel
 • otrzymałeś nakaz zapłaty  i potrzebujesz pomocy w sporządzeniu zarzutów lub sprzeciwu
 • chcesz aby reprezentować Cię w postępowaniu sądowym?
 • komornik wszczął już postępowanie egzekucyjne?
 • Potrzebujesz pomocy w restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej lub rozważasz złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

dla Finansujących

Jeżeli oferujesz usługi leasingowe i potrzebujesz kompleksowej obsługi prawnej lub usług związanych z windykacją należności – zapraszamy do współpracy.  

Dotychczas w szczególności:

 • analizowałam, opiniowałam i sporządzałam projekty umów leasingu, w tym Ogólnych Warunków Umów Leasingu i innych dokumentów związanych z transakcjami leasingowymi ale także
 • reprezentowałam przedsiębiorstwa leasingowe w postępowaniach sądowych, w tym prowadziłam spory sądowe o dużej wartości przedmiotu sporu (także ponad 6 mln złotych) z pozytywnym rozstrzygnięciem dla klienta
 • doprowadziłam do poprawy wzrostu (o 60-80%) ściągalności przeterminowanych zobowiązań leasingowych, w wyniku skutecznej obsługi w zakresie windykacji oraz
 • przygotowałam i złożyłam skargę kasacyjną przed Sądem Najwyższym
 • nadzorowałam od strony prawnej przejmowanie znacznych pakietów umów leasingu przez przez jedną ze spółek leasingowych
 • stworzyłam od podstaw Dział Prawny i Dział Windykacji u jednego z klientów oraz opracowałam projekty Regulaminów, procedur obowiązujących u klienta
 • uczestniczyłam w komisjach kredytowych oceniając złożone przez przedsiębiorców ubiegających się o leasing dokumenty od strony formalno – prawnej
 • współpracowałam z organami ścigania w przypadku przywłaszczenia przedmiotów leasingu przez korzystających czy też popełniania czynów wyczerpujących znamiona oszustwa itp.
 • reprezentowałam klientów w postępowaniach upadłościowych, restrukturyzacyjnych , mediacyjnych, sądowych i egzekucyjnych

 

Zapraszam do kontaktu:
albo za pośrednictwem mila: kancelaria@maksjan.pl 
lub telefonicznie pod numerem +48 503-002-777
lub też za pośrednictwem formularza:  formularz kontaktowy

 


W ramach Kancelarii współpracuje ze specjalistami z dziedziny finansów i rachunkowości zarządczej. Dzięki tej współpracy możesz otrzymać kompleksową pomoc w zakresie rozliczenia transakcji leasingowej, porównania ofert leasingowych itp. 

Pod tym linkiem dowiesz się więcej:dowiedz się więcej”

Wybrane referencje

Leasing - kompleksowa pomoc prawna
Leasing - kompleksowa pomoc prawna

Zapraszam do kontaktu.

Pomogę Ci znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie prawne, jak również odpowiem na Twoje pytania.

Wybrane orzeczenia:

orzeczenie w sprawie V CSK 566/12

orzeczenie w sprawie III KK 106/06